Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Hannah Kistemaker schrijft innovatie en duurzaamheidssubsidies.

Doe de subsidie check

Met de subsidiecheck kom jij te weten of jouw innovatieve onderneming in aanmerking komt voor een subsidieregeling. Ontdek het snel!

Doe de subsidiecheck!

TSE Industrie Studies

Vanuit de Topsector Energiestudies Industrie is voor de periode van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025 een budget van € 26,4 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten en onderzoeken op het gebied van energie-innovaties.

Waarom TSE Industrie Studies?

TSE Industrie Studies biedt subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een project dat leidt tot minder CO2 uitstoot. Dit kan zowel een nieuw industrieel project of uitontwikkelde technologie zijn. Onderzoek naar CO2-verminderende technieken wordt zo voordeliger.

DIT IS JOOST, SPECIALIST IN DUURZAAMHEID!

Met grote stappen naar een kleine voetafdruk – dat is mijn motto. Ik hou me graag bezig met duurzame ontwikkeling in de breedste zin: hoe kunnen we innoveren, waarde creëren en bijdragen aan (sociaal) maatschappelijke transities, in lijn met klimaatdoelstellingen. Met mijn technische achtergrond maak ik mij complexe technische vraagstukken snel eigen en ontbreekt het mij niet aan intrinsieke motivatie om ambitieuze verduurzamingsplannen tot realiteit te brengen.

Stuur Joost een bericht
Foto van Joost Jansma.

Alles over TSE Industrie Studies

De belangrijkste vragen over TSE Industrie Studies worden hier beantwoord.

Staat jouw vraag er niet tussen?

FAQ

Wat is TSE Industrie Studies?

TSE Industrie Studies is een subsidieprogramma voor de haalbaarheid van energie-innovaties. Het verleent subsidie voor haalbaarheidsstudies op het gebied van duurzaamheid. Dit jaar is de openstelling versimpeld, er zijn nu twee programmalijnen waar projecten onder dienen te vallen om in aanmerking te komen.

  1. CO2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie

  2. waterstof en groene chemie

    Er is een apart budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar waterstof en groene chemie, bekend als GroenvermogenNL.

Kom ik in aanmerking voor TSE Industrie Studies?

TSE Industrie Studies is bedoeld voor zowel mkb-ondernemingen als grootbedrijven die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen, mits zij minimaal één onderneming bevatten.

Wat moet ik doen voor TSE Industrie Studies?

TSE Industrie Studies subsidieert projecten en onderzoeken in het voorstadium van de ontwikkelfase. Zij richt zich hierbij op vier typen studies:

  1. Haalbaarheidsstudies: voorafgaand aan pilotprojecten. Doel van deze haalbaarheidsstudies is het objectief en rationeel ondersteunen van de besluitvorming door het in kaart brengen van kansen en risico’s.

  2. Milieustudies: ter voorbereiding op milieu-investeringen.

  3. Vergelijkbare studies: ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject.

Wat levert TSE Industrie Studies mij op?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het type studie, de programmalijn, de projectomvang, en de grootte van de aanvragende onderneming.

Hoe helpen wij jou?

Door onze expertise op het gebied van duurzaamheid, technologie en de regeling TSE Industrie Studies, zijn wij in staat duurzame innovaties zo goed mogelijk te begrijpen en te vertalen naar een slagende aanvraag. We nemen het aanvraagproces uit handen en schrijven een uitstekende business case voor de RVO. Zo kan jij je focussen op de daadwerkelijke ontwikkeling.

Meer weten?

Heb je een project dat mogelijk in aanmerking komt, wil je meer weten of heb je vragen?