Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ugoo B.V., hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Hopelijk neem je de tijd om de verklaring zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat er opties zijn voor het beheren van je gegevens en het waarborgen van je privacy (punt 3).

Je kunt ons zo bereiken:

Telefoon: 020-3655531

Mail: info@ugoo.nl

Schrijven: Paasheuvelweg 20 K, 1105BJ Amsterdam

1.     Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer je een formulier op onze site verstuurt vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te voeren. Verder verzamelen wij automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website. Zo loggen wij bijv. automatisch welke pagina’s je bezoekt, van welke webbrowser je gebruik maakt, wanneer je toegang kreeg tot de website, alsook wat jouw IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Ugoo toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Informatie betreffende het gebruik van de website

2.     Wijze van verzameling persoonsgegevens

 • Het invullen van een contactformulier

 • Bezoek aan onze website

 • Uitwisselen van visitekaartjes

3.     Tools die persoonsgegevens verzamelen

Wij gebruiken meerdere tools om onze website optimaal te laten functioneren voor onze websitegebruikers. Door het gebruik van onderstaande tools krijgen wij inzicht over hoe onze gebruikers de website ervaren (hoeveel tijd spendeert men op een pagina, op welke links wordt geklikt, welke content wordt wel of niet gelezen, etc.).

Deze tools plaatsen ook cookies, lees hier meer over in onze cookieverklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en geven Google geen toestemming om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Hiervoor staat o.a. het anonimiseren van IP-adressen voor ons Google Analytics account aan.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Wil je voorkomen dat Google Analytics jouw (anonieme) gegevens gebruikt? Installeer dan hier Google Analytics Opt-out Add-on in je browser.

Google Ads

Op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven, verzamelen wij persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Microsoft Clarity

Om de gebruikerservaringen van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van Microsoft Clarity. Dit is een tool die inzicht geeft in het gedrag van onze bezoekers en hun gebruikerservaring. Clarity verzamelt anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van onze website, bijv. muisklikken en muis- en scrollbewegingen.

4.     Gebruik persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten van Ugoo middels de website (verstrekken van subsidieinformatie en -advies).

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website.

 • Het verzenden van gerichte marketing (mits je toestemming hebt gegeven).

 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van diensten op je voorkeuren af te stemmen (mits je toestemming hebt gegeven).

5.     Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties of individuen buiten Ugoo, behalve in één van de volgende omstandigheden:

 • Met jouw toestemming – Wij delen persoonlijke gegevens met derden wanneer je ons toestemming hebt gegeven.

 • Voor externe verwerking – Wij leveren, indien noodzakelijk, persoonlijke gegevens aan onze partners zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

 • Om juridische redenen – Wij delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Ugoo als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

6.     Opslag persoonsgegevens

Ugoo verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Onze website is SSL gecertificeerd.

 • Wij evalueren periodiek onze handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 • Wij beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van Ugoo en leveranciers die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.

 • De datacenters waar Ugoo gebruikt van maakt zijn uitsluitend gevestigd in Europa. De datacenters vallen onder de Europese wet- en regelgeving en voldoen aan alle eisen.

7.     Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@ugoo.nl

 • De persoonsgegevens die zijn vergaard aan de hand van formulieren op onze website bewaren wij niet langer dan drie maanden

 • De (anonieme) persoonsgegevens die Google Analytics verwerkt bewaren wij maximaal 26 maanden.

 • De (anonieme) persoonsgegevens die Google Ads verwerkt bewaren wij maximaal 26 maanden.

8.     Jouw privacy rechten

Wanneer je beroep wenst te doen op jouw privacy rechten, zoals hier onder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@ugoo.nl.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Ugoo mogelijk over jouw beschikt.

 • Recht op rectificatie of update van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’).

 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar / verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

9.     Update Privacy Verklaring

Ugoo is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangeraden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

10.   Recht van verzet

In het geval je het niet eens bent over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en je komt er met ons niet uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

11.   Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of ons privacybeleid voldoet aan alle eisen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op via info@ugoo.nl