Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Dirk Wolterink en Bas van den Berk - WBSO, Innovatiebox, DEI+, EFRO, Eindhoven.

Doe de subsidie check

Met de subsidiecheck kom jij te weten of jouw innovatieve onderneming in aanmerking komt voor een subsidieregeling. Ontdek het snel!

Doe de subsidiecheck!

Eurostars

Eurostars stimuleert Europese bedrijven om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voeren. Bedrijven die toegepast onderzoek of experimentele ontwikkeling verrichten kunnen maximaal 50% van de projectkosten vergoed krijgen.

Waarom Eurostars?

Eurostars subsidieert internationale samenwerkende ondernemers in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector. Projecten kunnen subsidie ontvangen mits deze innovatief zijn op internationaal niveau en binnen 2 jaar tot marktintroductie leiden. Het doel is snellere groei en ontwikkeling te faciliteren.

DIT IS BAS, SPECIALIST IN EUROPESE SUBSIDIES!

Ik zie mezelf als een partner voor mijn opdrachtgevers, en het is mijn doel om hen op de lange termijn te helpen met het verkrijgen van subsidies en andere financieringsvormen zodat zij zich volledig kunnen blijven richten op hun R&D en technologische innovatieprojecten.

Stuur Bas een bericht
Foto van Bas van den Berk.

Alles over Eurostars

De belangrijkste vragen over Eurostars worden hier beantwoord.

Staat jouw vraag er niet tussen?

FAQ

Wat is Eurostars?

Eurostars is een Europees subsidieprogramma dat internationale samenwerking tussen innovatieve mkb-ondernemingen stimuleert.

Kom ik in aanmerking voor Eurostars?

Er moet altijd sprake zijn van samenwerkende partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. Het samenwerkingsverband mag grootbedrijven bevatten, mits de meerderheid wordt gevormd door mkb-ondernemingen. Daarnaast mag het samenwerkingsverband ook onderzoeks- en kennisinstellingen bevatten. De samenwerkende partijen moeten goed op elkaar aansluiten qua technologische expertise.

De projectleider die subsidie aanvraagt dient een Nederlandse mkb-organisatie te zijn.

Wat levert Eurostars mij op?

De Eurostars regeling vergoedt 25% tot 50% van de projectenkosten met een maximum van €500.000 voor alle Nederlandse projectpartners tezamen. Dit percentage is afhankelijk van het type onderneming en de aard van de activiteit.

Wat moet ik doen voor Eurostars?

Een Eurostars aanvraag bestaat uit twee fases.

Eerst moet een projectvoorstel worden ingediend bij het Eurostars secretariaat. Voorstellen worden beoordeeld op projectplanning, kwaliteit consortium, markt, commercialisatie, innovatie en R&D.

De tweede fase betreft de daadwerkelijke subsidieaanvraag in het eigen land.

Welke landen vallen onder Eurostars?

Onder de Eurostars-landen vallen alle EU-landen plus Canada, IJsland, Israël, Noorwegen, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland.

Zweden stelt geen budget beschikbaar voor de eerstvolgende oproep. Zweedse projectpartners maken daarom geen aanspraak op subsidie.

Hoe helpen wij jou?

De zevende Eurostars call gaat open van 12 juli 2024 tot en met 12 september 2024. Wij kunnen je project inventariseren en de aanvraag opstellen zodat deze meteen ingediend kan worden op de openingsdatum.

Meer weten?

Heb een project dat mogelijk in aanmerking komt, wil je advies of hulp bij je Eurostars aanvraag?