Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Software­ontwikkeling & WBSO

Afbeelding met computerscherm en onleesbare code, decoratief.

Als subsidie-experts voor IT-ondernemers staan wij aan de zijlijn van de vele veranderingen binnen de industrie. Deze dynamiek vraagt ons om na te denken over de implicaties voor het benutten van subsidies voor innovatie. Een belangrijke innovatiesubsidie is de WBSO: een subsidieregeling die de innovatiekosten van IT-ondernemers sterk terug kan brengen. In dit stuk ga ik in op de facetten van moderne softwareontwikkeling en de gevolgen die dit heeft voor het gebruikmaken van deze subsidie.

Software ecosystemen

Populaire programmeertalen kunnen niet los worden gezien van de ecosystemen waarin zij gedijen en verder evolueren. Binnen het domein van een programmeertaal bestaan grote collecties van software-packages die direct inzetbaar zijn voor eigen ontwikkeling. Door de komst van package-managers is het mogelijk om een package direct in te kleden binnen een eigen project. Dit heeft als resultaat dat een ontwikkelteam bijvoorbeeld een module voor authenticatie, logging, of scheduling niet van scratch hoeft te programmeren. De focus kan in dit geval gaan naar het uitdenken en het ontwikkelen van die features die een applicatie de toegevoegde waarde geven voor de eindgebruiker.

IT-automatisering via Cloud

Naast de solider wordende netwerken om software-packages voor de eigen ontwikkeling aan publieke repositories te onttrekken, verplaatsen veel IT-projecten naar Cloud-platformen van Microsoft, Amazon en Google. Via weliswaar complexe configuratie, kunnen servers (waarop de applicaties voor de diverse omgevingen worden gedeployed) relatief snel ingericht worden. Zodra de software in productie draait, bieden deze platformen ‘auto-magische’ mogelijkheden om load evenredig te verdelen of om additionele capaciteit bij te schakelen, zodra onderdelen van een applicatie of database intensief gebruikt worden.

De tendens is dat je voor het opzetten van de IT-infrastructuur in beperkte mate nog eigen programma’s hoeft te schrijven. Veelal kan een configuratiebestand geschreven worden dat via een API-commando aan een centrale server (bijv. Chef) kan worden aangeboden. Deze server draagt zorg voor het beheer van configuraties van de eigen infrastructuur en actualiseert deze, als dat nodig is. Ook kan het beheer van de infrastructuur steeds vaker worden uitgevoerd via een web-based interface. De nut en noodzaak om hiervoor eigen tooling te programmeren neemt aldus af.

De speelruimte verkleind?

Zodra packages van derden in projecten worden ingebed, en complexe problematiek voor het opzetten en beheren van infrastructuren met configuraties kunnen worden afgehandeld, borrelt de vraag op of de speelruimte voor softwareontwikkeling binnen de WBSO niet wordt verkleind. Voor het beantwoorden van deze vraag is het goed om stil te staan bij de relevante toegangscriteria tot deze innovatiesubsidie:

  • WBSO is voor eigen softwareontwikkeling, uitgevoerd door developers die door de IT-onderneming die subsidie aanvraagt worden verloond. Softwareontwikkeling moet in een formele taal gebeuren.

  • WBSO is voor activiteiten, gericht op het oplossen van technische knelpunten in de programmatuur. Deze ontstaan zodra gangbare methoden en technieken het onmogelijk maken om een component te ontwikkelen dat voldoet aan de vereiste specificaties (bijvoorbeeld snelheid en betrouwbaarheid).

  • Om het knelpunt op te lossen moet op voorhand inzicht bestaan over de oplossing. Belangrijk is dat de oplossing een nieuw werkingsprincipe bevat dat de eigen technische kennis en kunde uitbreidt.

Kortom, alleen eigen softwareontwikkeling komt in aanmerking. Reguliere ontwikkeling is uitgesloten: de WBSO heeft betrekking op activiteiten waarbij een technisch knelpunt in de programmatuur opgelost moet worden en er een technisch risico aanwezig is dat dit niet lukken gaat.

Conclusie

Betekenen het betrekken van extern ontwikkelde packages en het verhuizen naar Cloud dat het aandeel development binnen projecten afneemt? En daarmee de kansen voor WBSO-subsidie? De praktijk leert dat dit niet het geval is. Reden is dat iedere softwareprofessional zijn of haar drive haalt uit het oplossen van vraagstukken die bij ontwikkeling van nieuwe features ontstaan. Voor bedrijven die vernieuwende ambities hebben, en waarvoor WBSO in beginsel is bedoeld, blijven de kansen voor deze regeling naar ons inzicht onverminderd groot.

Wel verandert de insteek van je WBSO-project. Wees er scherp op dat je een goed onderscheid maakt tussen technologie die je toepast, en die door jezelf vervaardigd wordt. Zolang je dit onderscheid scherp houdt, kan de ‘Proudly Invented Elsewhere’ aanpak in softwareontwikkeling succesvol samengaan met een kansrijke WBSO-aanvraag!

In het volgende blog ga ik hier verder op in en geef ik tips om tot een succesvolle aanvraag te komen.

Foto van Peter Laurens van Keulen.

Peter Laurens, consultant innovatie!

Gedreven door nieuwsgierigheid over wat mijn klanten drijft en de toekomstplannen zij voor zich zien, ben ik verantwoordelijk voor het aanvragen van innovatiesubsidies namens deze bedrijven.

Stuur Peter Laurens een bericht