Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Hannah Kistemaker spreekt met een klant over WBSO-subsidie.

Doe de subsidie check

Met de subsidiecheck kom jij te weten of jouw innovatieve onderneming in aanmerking komt voor een subsidieregeling. Ontdek het snel!

WBSO: uren- en BSN-mededeling 2022

Hier lees je de toelichting op de verplichte realisatie (uren)mededeling en de BSN-mededeling voor 2022.

Met het doorgeven van de gerealiseerde uren en de BSN's aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten. Hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Verplichte mededeling WBSO-uren

Graag ontvangen wij de door jullie gerealiseerde S&O uren gespecificeerd per aanvraagperiode van 2022. Mocht je twijfelen of bepaalde werkzaamheden wel of niet gelden als S&O uren, neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Wouter, consultant innovatie!

Als consultant zoek ik continu naar nieuwe financieringsmogelijkheden en subsidies voor innovatieprojecten van mijn (toekomstige) klanten.

Stuur Wouter een bericht
Foto van Wouter Veldkamp.

Verplichte mededeling Kosten & Uitgaven

Wanneer jullie in 2022 een beschikking voor WBSO-subsidie hebben ontvangen met een keuze voor S&O-kosten en -uitgaven ontvangen wij graag de administratie van de werkelijke kosten en uitgaven gespecificeerd per aanvraagperiode van 2022. Mocht je twijfelen of bepaalde kosten en uitgaven wel of niet gelden voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Met het doorgeven van de werkelijke kosten en uitgaven aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Indienen BSN’s S&O-medewerkers 2022

Voor het bepalen van het S&O-uurloon voor 2024 adviseren we om nu alvast BSN’s van S&O-medewerkers uit 2022 door te geven. Let op: zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires tellen niet mee voor de WBSO. Mocht je twijfelen of bepaalde werknemers wel of niet meetellen voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Belangrijk: privacywetgeving verplicht ons dat wij niet meer informatie ontvangen, dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de mededeling. Het uitdrukkelijke verzoek is om uitsluitend BSN’s te sturen in het meegestuurde beveiligde Excel-document en geen corresponderende namen van S&O-medewerkers.

Verwerking persoonsgegevens

BSN’s verwerken wij uitsluitend voor het verrichten van de mededeling van het aanvraagjaar 2022. Deze worden in het hiervoor bestemde digitale formulier van RVO verwerkt. BSN’s worden op geen enkel andere wijze opgeslagen, dan wel vastgelegd. Na verzending van het BSN-formulier, worden gegevens onmiddellijk o.b.v. een hard-delete uit de e-mailbox verwijderd.

BSN’s blijven wel beschikbaar in het aanvraagportaal. eHerkenning faciliteert de beveiligde toegang tot dit portaal. Toegang tot het desbetreffende formulier is beveiligd met het niveau 3.