Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Wijzigingen in TSE Industries studies

De TSE Industries Subsidie biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die willen starten aan innovatieve projecten die CO2-uitstoot verminderen. Met deze subsidie kan de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject worden onderzocht. Deze onderzoeksprojecten kunnen worden verdeeld in; Haalbaarheidsstudies, Milieustudies of Vergelijkbare studies.

Voor het jaar 2024 is er een aanzienlijk budget van €26,4 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen zijn mogelijk van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

.

Wijzigingen in 2024

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de TSE Industrie studies subsidie. Het maximale subsidiebedrag per project voor milieustudies en haalbaarheidsstudies is verhoogd van €2 miljoen naar €4 miljoen. Dit komt doordat de verwachte omvang van de investeringsprojecten voor verduurzaming groter is, resulterende in uitgebreidere en duurdere studies.

Ook is de openstelling versimpeld, er zijn nu twee programmalijnen waar projecten onder dienen te vallen om in aanmerking te komen:

  • Programmalijn 1: CO2-reducerende maatregelen anders dan waterstof en groene chemie

  • Programmalijn 2: Waterstof en groene chemie

Er is een apart budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar waterstof en groene chemie, bekend als GroenvermogenNL.

Onderzoeksprojecten binnen TSE Industries

Om een helder inzicht te krijgen welke projecten binnen de scope van de onderzoeksprojecten vallen, hebben we deze hieronder toegelicht.

  • Haalbaarheidsstudies: U voert een voorbereidende studie uit voor een mogelijk pilotproject. Het doel is om een weloverwogen besluit te nemen over de haalbaarheid van het project.

  • Milieustudies: U voert een studie uit ter voorbereiding op een demonstratieproject of om een al ontwikkelde technologie te implementeren. Een milieustudie onderzoekt de benodigde investeringen voor verbeterde milieubescherming en helpt bij het evalueren van de milieucondities en het maken van strategische keuzes.

  • Vergelijkbare studie: Een vergelijkbare studie richt zich op het onderzoek van een milieu-investering in een demonstratieproject of een project met een reeds ontwikkelde technologie.

Onderwerpen binnen de subsidie

Er kan onderzoek worden gedaan naar verschillende onderwerpen binnen de TSE Industries subsidie. Hieronder staan de onderwerpen opgesomd:

  • Studies naar procesefficiëntie.

  • Studies naar circulair gebruik van grondstoffen en materialen, bijvoorbeeld door recycling van afval, hergebruik van materialen, of substitutie van fossiele grondstoffen door biogrondstoffen.

  • Studies naar methoden voor de afvang, gebruik en opslag van CO2.

  • Studies gericht op elektrificatie.

Ben jij benieuwd of jouw CO2-uitstoot verminderend project haalbaar is, dan is TSE industrie studies een interessante subsidie. Ons duurzaamheidsteam staat klaar om samen te kijken naar de kansen!

Foto van Joost Jansma.

Met grote stappen naar een kleine voetafdruk – dat is mijn motto. Ik hou me graag bezig met duurzame ontwikkeling in de breedste zin: hoe kunnen we innoveren, waarde creëren en bijdragen aan (sociaal) maatschappelijke transities, in lijn met klimaatdoelstellingen. Met mijn technische achtergrond maak ik mij complexe technische vraagstukken snel eigen en ontbreekt het mij niet aan intrinsieke motivatie om ambitieuze verduurzamingsplannen tot realiteit te brengen.

Stuur Joost een bericht