Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

WBSO en Innovatiebox per rechtsvorm

Er bestaan verschillende rechtsvormen van bedrijven, die vaak in aanmerking komen voor uiteenlopende subsidieregelingen. Elke rechtsvorm heeft zijn eigen kenmerken en vereisten bij het aanvragen van subsidies, waaronder de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Innovatiebox. In deze blog licht ik de verschillen toe tussen WBSO en Innovatiebox voor de bv, eenmanszaak en vof.

Ugoo consultants in overleg over WBSO en Kansen voor West subsidie.

Wat geldt voor elke rechtsvorm?

Met de WBSO subsidie verlaag je de loonkosten van technische innovaties. Het is de belangrijkste fiscale regeling voor innovatieve bedrijven. De belangrijkste voorwaarde is dat de ontwikkeling technisch nieuw is voor jouw bedrijf. Daarnaast moeten alle speur- en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O, R&D) verricht worden door personeel op de eigen loonlijst. Programmeerwerk valt ook onder R&D.

Wanneer je een WBSO-beschikking hebt, moet je een goede administratie bijhouden. Deze administratie omvat de gemaakte uren en kosten voor het R&D-werk. In het geval van softwareontwikkeling moet ook de geproduceerde code bijgehouden worden in een versiebeheersysteem.

Waar zitten de verschillen?

WBSO voor bv’s

Als je een bv hebt, kan je met de WBSO profiteren van een tegemoetkoming in de loonkosten voor R&D. Met een bv geldt dit niet alleen voor je personeel, maar ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je ontvangt een vergoeding voor het R&D-werk dat verricht is. De WBSO hanteert een schijfmechanisme, waarbij je 32% van de eerste €350.000 en 16% van de resterende loonkosten vergoed krijgt. Daarmee bespaar je jaarlijks ongeveer €22.400 per FTE.

Holdings en WBSO

Voor holdings is het iets complexer. Als directeur van een holding kun je namens de holding gebruik maken van de WBSO. De voorwaarden verschillen afhankelijk van of er sprake is van een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden de holding en de werkmaatschappij(en) gezamenlijk als één belastingplichtige behandeld. In dit geval hoeft er geen onderscheid gemaakt te worden tussen waar R&D of programmeerwerkzaamheden plaatsvinden.

Wanneer er géén sprake is van een fiscale eenheid, moet goed in kaart gebracht worden waar de verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Het is belangrijk om deze indeling zorgvuldig te bepalen, vooral bij projecten op het gebied van software. Voor de eigenaren van holdings kan het soms voordelig zijn om het DGA-salaris (deels) in de werkmaatschappij te laten vallen. Ugoo helpt je bij het afwegen van de voor- en nadelen hiervan.

Eenmanszaak en WBSO

Als eigenaar van een eenmanszaak maak je aanspraak op de WBSO-regeling, als je jaarlijks minstens 500 uur aan R&D-werkzaamheden besteedt. Wanneer je hieraan voldoet wordt het WBSO-voordeel verrekend met je inkomstenbelasting. Je krijgt dan een vaste aftrek van €14.202 voor het jaar waarin je aangevraagd hebt. Ben je een starter? Dan krijg je daar bovenop ook nog een extra aftrek van €6598. Je kunt als zelfstandige geen kosten en uitgaven voor jezelf opvoeren.

Heb je personeel in dienst? Dan kan je de gemaakte R&D-loonkosten opvoeren en wordt het WBSO-voordeel via de loonbelasting verrekend. Hiervoor geldt hetzelfde schijfmechanisme als dat van de bv.

WBSO voor een vof

Voor een vof gelden dezelfde regels als voor een eenmanszaak. Het enige verschil is dat minimaal één van vennoten de jaarlijkse 500 uur aan R&D-werkzaamheden moet behalen.

Meer weten?

Lees meer informatie op onze WBSO-pagina.

Innovatiebox voor verschillende rechtsvormen

De Innovatiebox is een korting op de belasting op winst; de vennootschapsbelasting. Aangezien eenmanszaken en VOF's geen vennootschapsbelasting betalen (maar inkomstenbelasting) maken deze rechtsvormen geen aanspraak op de Innovatiebox.

Voor bv's geldt dat er aanspraak gemaakt kan worden op de Innovatiebox, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze kan je vinden op onze Innovatiebox-pagina.

Samenvatting

Er zijn diverse rechtsvormen zoals bv's, eenmanszaken en vof's, die in aanmerking kunnen komen voor de WBSO en de Innovatiebox. De WBSO verlaagt de loonkosten of omzetbelasting voor technische innovaties, terwijl de Innovatiebox een lager belastingtarief biedt op winsten uit innovatieve activiteiten. Elke rechtsvorm heeft specifieke kenmerken en vereisten bij het aanvragen van deze subsidies. Het is belangrijk om te weten dat holdings zorgvuldig moeten bepalen hoe ze personeel over verschillende entiteiten inzetten en dat eenmanszaken en vof's geen gebruik kunnen maken van de Innovatiebox.

Hulp bij je subsidieaanvraag

Bij Ugoo weten we de juiste route voor de verschillende rechtsvormen en daarbij de benodigde aanpak voor een succesvolle subsidieaanvraag. We staan klaar om jouw bedrijf te ondersteunen bij het optimaliseren van je subsidietraject. Wil je meer informatie of advies op maat?