Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Prinsjesdag 2022

Innovatie en Duurzaamheid

In de miljoenennota van 20 september 2022 staan belangrijke wijzigingen voor het subsidielandschap in 2023. De overheid legt de nadruk op R&D en duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste details vind je hier.

Afbeelding met witte kroon, donkere achtergrond, decoratief.

WBSO

Alle parameters van de WBSO blijven gelijk. Het budget voor 2023 wordt ten opzichte van 2022 met €34 miljoen opgehoogd naar €1.370 miljoen. De definitie van programmatuur wordt niet aangepast.

Innovatiebox

Het budget van de Innovatiebox voor 2023 wordt opgehoogd naar €2,258 miljard. Daarnaast wordt het Innovatiebox voordeel iets groter, omdat de eerste schijf van de VPB kleiner wordt en het tarief iets omhoog gaat. Ten slotte wordt de Innovatiebox in 2023 geëvalueerd.

SDE++

De SDE++ verandert. Technieken worden gecategoriseerd op subsidiebehoefte en tussen “hekjes” geplaatst. Binnen deze hekjes wordt voor verschillende technieken budget gereserveerd. De hekjes vormen 3 energiedomeinen:

  • lage temperatuurwarmte

  • hoge temperatuurwarmte

  • energie uit moleculen, zoals waterstof en groen gas.

Op deze manier wordt de kans op subsidie voor projecten binnen de domeinen met veel knelpunten vergroot.

Het budget is waarschijnlijk €5 miljard, waarvan €750 voor elk domein wordt gereserveerd. Ten slotte gaat de subsidie-intensiteit (i.e. vergoeding) voor de vermindering van CO2-uitstoot van € 300 naar € 400 per ton.

ISDE

Het budget voor 2023 van de ISDE wordt met €100 miljoen opgehoogd.

EIA en MIA

De budgetten voor de EIA en MIA worden verhoogd. Per 2023 wordt het budget voor de EIA jaarlijks met €100 miljoen verhoogd. Voor de MIA zal dit €50 miljoen per jaar zijn. Daarnaast worden beide regelingen geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluaties zal de overheid het budget per 2024 anders verdelen.