Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Openstelling SDE++ 2023

De SDE++ is de belangrijkste regeling van de overheid om duurzame energieprojecten te ondersteunen. Als het hele budget van €8 miljard wordt gebruikt, wordt er naar verwachting in 2030 4 megaton CO2 bespaard. De regeling opent op 6 juni 2023.

Afbeelding met duurzame technologie voor de SDE++ subsidie, windmolens, gras, wolken, buiten, decoratief.

Wijzigingen voor 2023

De SDE++ is dit jaar open voor dezelfde categorieën als vorig jaar, waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties.

Nieuw voor dit jaar is de introductie van 'hekjes' in de SDE++. Met deze hekjes wordt er een minimaal bedrag gereserveerd voor een specifieke categorie. Hierdoor komen technieken die op korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar wel nodig zijn voor de energietransitie, vaker aan bod.

Er zijn drie categorieën hekjes:

  • Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)

  • Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers)

  • Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Er is een budget van € 750 miljoen gereserveerd voor elk van de drie categorieën. Binnen de hekjes krijgen de meest kosteneffectieve projecten prioriteit.

Met het invoeren van de hekjes vervalt het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit is uit de SDE-subsidie gehaald, zodat de productie van zon- en windenergie kan blijven groeien met de vraag naar duurzame elektriciteit.

Aanvraagperiodes

De SDE++ werkt met openstellingsrondes, waarbij technieken die minder subsidie krijgen per ton CO2-reductie, eerder in aanmerking komen. De openstellingsrondes in 2023 zijn als volgt:

Fase Subsidiebedrag Aanvraagperiode
1 €90 per ton CO2-reductie 6 juni t/m 12 juni
2 €180 per ton CO2-reductie 12 juni t/m 19 juni
3 €240 per ton CO2-reductie 19 juni t/m 26 juni
4 €300 per ton CO2-reductie 26 juni t/m 3 juli
5 €400 per ton CO2-reductie 3 juli t/m 6 juli
Openstellingsrondes voor de SDE++ in 2023

Aanvragen

Heb je een project waarmee je hernieuwbare energie produceert, of ontwikkel je een techniek die leidt tot minder CO2-uitstoot? Laat je project door ons toetsen om te zien of je aan alle voorwaarden voldoet. Matcht dit? Dan nemen wij het aanvraagproces uit handen voor een maximale subsidieopbrengst.

Foto van Joost Jansma.

Dit is Joost, Consultant Duurzaamheid!

Ik ben gedreven om impact te maken en optimistisch in mijn zoektocht naar een rechtvaardigere en duurzamere maatschappij.

Stuur Joost een bericht