Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Kansrijke sectoren voor AI-innovatie

In de vorige blog ging ik in op de geschiedenis en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast gaf ik aan dat AI potentie heeft om verschillende industrieën te transformeren en nieuwe kansen te creëren. Ook noemde ik een aantal sectoren waar AI al veel wordt toegepast. In deze blog ga ik dieper in op kansrijke sectoren voor AI.

Decoratieve afbeelding van AI.

Gezondheidszorg

AI heeft al een enorme impact gehad op de gezondheidszorg. Door het analyseren van enorme hoeveelheden medische gegevens, kan AI patronen en verbanden ontdekken die voor artsen moeilijk te detecteren zijn. Dit kan leiden tot betere diagnosemethoden en behandelingen en mensenlevens redden. Zo is bijvoorbeeld de medische beeldvorming verbeterd en kunnen tumoren makkelijker gedetecteerd worden op scans.

Daarnaast zijn er toepassingen voor ziektepreventie. We hebben bijvoorbeeld klanten die AI tools ontwikkelen voor het herkennen van specifieke cellen ten behoeve van vroegtijdige ziektebestrijding. Ook hebben we klanten die triage op basis van AI doen. Triage is het proces waarbij patiënten prioriteit gegeven wordt, op basis van de ernst of urgentie van hun toestand. Door het gebruik van AI-modules voor online triage kunnen patiënten sneller advies krijgen en effectiever behandeld worden. Hiermee wordt tegelijkertijd de administratielast verlaagd.

AI wordt ook toegepast om nieuwe behandelingen te ontwikkelen in genetisch onderzoek. AI-algoritmen kunnen genetische profielen analyseren en voorspellen welke behandelingen het meest effectief zullen zijn voor een specifieke patiënt. Zo wordt effectievere behandeling van kankerpatiënten mogelijk.

Naast data-analyse wordt AI ook toegepast voor administratie. Wij werken bijvoorbeeld samen met een klant die software ontwikkelt, waarmee medisch personeel door middel van AI-spraakherkenning notities kan maken. Zo hoeven ze zelf niet te schrijven.

Landbouw en voedsel

Met behulp van AI kunnen boeren nauwkeurige analyses maken van bodemgegevens, weersomstandigheden en gewasgroei. Dit stelt hen in staat om betere beslissingen te nemen over het tijdstip van beplanting, irrigatie en bemesting. Hierdoor wordt de opbrengst verhoogd en de impact op het milieu verminderd. Drones en sensoren kunnen ook worden ingezet om plagen en ziektes vroegtijdig te detecteren, waardoor gerichte maatregelen kunnen worden genomen om gewassen te beschermen. Ook wordt AI toegepast voor veeteeltoptimalisatie. Sensoren en algoritmen kunnen de voedselopname, bewegingspatronen en gezondheidsindicatoren van individuele dieren volgen. Zo kunnen problemen zoals ziekte en stress vroegtijdig aangepakt worden.

In de AGF-industrie wordt AI toegepast voor het snijden van aardappelen, groenten en fruit. Een van onze klanten bouwt machines, die door middel van o.a. deep learning optische defecten van AGF-producten detecteren. De oneffenheden worden vervolgens weggesneden. Zo wordt bijvoorbeeld een aardappel die anders weggegooid zou worden toch gebruikt. Als gevolg is er minder voedselverspilling en een hoger rendement voor AGF verwerkers.

Transport

De transportsector is nog een andere sector waar AI een revolutie teweegbrengt. Behalve zelfrijdende auto’s, wordt AI ingezet voor de analyse van verkeerspatronen en het monitoren van vermoeidheid bij chauffeurs. Analyse van verkeerspatronen helpt bij het voorkomen van files, het optimaliseren van routes en het verkorten van reistijden.

Zo wordt bijvoorbeeld de vrachtlogistiek efficiënter door de inzet van AI. Via algoritmen kan de meest efficiënte route bepaald worden voor bezorging. Dit gebeurt voor pakketpost, maar ook voor jouw maaltijdbezorger. Hierdoor komt deze exact op tijd.

Met behulp van AI-algoritmen kunnen verkeersmanagementsystemen beter reageren op veranderende omstandigheden. Combineer dit met gegevens over vrachtvolumes, transportroutes en vrachtwagenlocaties, en je kunt levertijden en verkorten en transportkosten verminderen.

Financiële dienstverlening

Een andere sector waar AI veel toevoegt is de financiële dienstverlening. AI-algoritmen kunnen grote hoeveelheden financiële data analyseren. Ze kunnen patronen identificeren die wijzen op mogelijke investeringskansen of risico's. Daarnaast kan AI markttrends voorspellen. Daarnaast wordt AI ingezet voor het bepalen van kredietwaardigheid, categorisatie van automatische uitgaven en persoonlijke aanbevelingen zoals een spaarplan.

Een van de grootste AI-toepassingen in het bankwezen is fraudedetectie. Enkele van onze klanten zetten Machine Learning in voor de bouw van fraudedetectie modellen. Deze modellen leren van data uit het verleden en worden getraind om verdachte transacties te detecteren en te markeren. Doordat er steeds nieuwe data bijkomt, blijven de modellen constant doorleren. Zo worden ze steeds nauwkeuriger in het herkennen van fraude.

Een andere belangrijke AI-toepassing is het beschermen van privacy van klantgegevens. Gegevens zoals namen, adressen of bsn’s kunnen worden versleuteld, zodat ze niet meer te herleiden zijn tot een individu. De versleutelde data kan alleen gedecodeerd worden met de juiste sleutel, waardoor de data beschermd blijft in het uitzonderlijke geval dat deze terecht komt in de handen van onbevoegden.

Ten slotte bestaan er AI-aangedreven chatbots en virtuele assistenten. Deze worden steeds gebruikelijker in de klantenservice, waardoor sneller ondersteuning kan worden geboden aan klanten. Dit verlaagt de werkdruk van klantenservice medewerkers.

En verder

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van kansrijke sectoren voor AI. Andere gebieden waar AI veelbelovend is, zijn onder meer cybersecurity, retail, energie en onderwijs. Ook hier kan AI voor zowel bedrijven als consumenten veranderingen en nieuwe kansen teweeg brengen. Het is een spannende tijd om te leven, waar AI steeds meer geïntegreerd raakt in ons dagelijks leven. Om onze maatschappelijke voordelen ermee te doen, is de overheid erbij gebaat de ontwikkeling van AI te stimuleren. Daarom ga ik in de volgende blog in op hoe zij dit doet. Stay tuned!