Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Circulaire Economie: Subsidies voorjaar 2024

Het doel van het Nederlandse klimaatakkoord is 49% minder CO2-uitstoot in 2030 vergeleken met 1990. Eén van de manieren om dit doel te bereiken is een circulaire economie. We recyclen, hergebruiken of herstellen dan de producten en grondstoffen en houden ze binnen onze economie. Dit leidt tot minder afval en minder uitstoot.

Er zijn nu nieuwe mogelijkheden om de ontwikkeling of demonstratie van je circulaire innovatie te financieren.

.

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE) is een subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten die binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt. In samenwerking met bedrijven en/ of onderzoeksinstellingen doe je industrieel onderzoek of werkt je aan experimentele ontwikkelingen.

Dit is een tender (de beste projecten krijgen subsidie) waarvoor de maximale subsidie per project €500.000 is. Er is een totaalbudget van €2.5 miljoen en aanvragen kunnen vanaf 7 mei tot en met 15 augustus 2024 worden ingediend.

Deze regeling is bedoeld voor ondernemingen die een van de volgende type project uitvoeren:

  • Technologisch onderzoek en ontwikkeling gericht op een nieuw of sterk verbeterd product, dienst en/ of proces. Je verlaagt daarmee (waar dat kan) de kostprijs flink in vergelijking met bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen;

  • Onderzoek naar het gedrag van consumenten, bedrijfs- of verdienmodellen (of een combinatie hiervan). Met deze activiteiten helpt je bij de ontwikkeling van een nieuw circulair product, dienst of proces;

  • Een combinatie van project 1 en 2.

DEI+: Circulaire economie (kleinere projecten)

De DEI+: Circulaire economie regeling ondersteunt het testen of demonsteren van een innovatie binnen je bedrijf waarbij je materialen recyclet of installaties geschikt maakt voor gerecycled materiaal. Ook is de regeling toepasbaar als je grondstoffen gebruikt afkomstig van biomassa.

Je maakt kans op subsidie bij de volgende projecten:

  • Een pilotproject of demonstratieproject voor recycling en hergebruik van reststromen

  • Een pilotproject of demonstratieproject waardoor je in je productieproces voor dezelfde hoeveelheid eindproduct minder grondstoffen nodig hebt

  • Een pilotproject of demonstratieproject waardoor je productieproces geschikt wordt voor het gebruik van gerecyclede grondstoffen

  • Een pilotproject voor vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen

Nieuw

Sinds 2024 vallen ''kleinere'' projecten ook onder dit onderwerp. Dit zijn projecten waarvoor je minder dan €3 miljoen subsidie aanvraagt, voor deze projecten is een subsidiebudget beschikbaar van €20 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf 22 april tot en met 1 november 2024 worden ingediend.

Gaat het om een groot project waarvoor je meer dan €3 miljoen subsidie aanvraagt? Vraag dan aan met de regeling DEI+: Energie- en klimaatinnovaties.

Dit bedrijf ging je voor

.
In een wereld waar plasticafval een groeiend probleem vormt, heeft MEAF Machines B.V., een trots Zeeuws familiebedrijf, een baanbrekende oplossing ontwikkeld: de Xtender.

Wij helpen je verder

Voor meer informatie over deze subsidies of naar kijken van kansen van jouw circulaire project/product ondersteunen onze consultants je graag. Neem contact op via de onderstaande button.

Foto van Jetze Bergsma.

Naast het objectieve milieuvoordeel van duurzame technologische ontwikkelingen, is ook de subjectievere maatschappelijke meerwaarde van een project van belang.

Stuur Jetze een bericht