Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Het belang van duurzaamheids­subsidies

De wereld staat voor een enorme uitdaging als het gaat om het verminderen van de ecologische impact van onze activiteiten. We worden dagelijks in het nieuws geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen én burgers zullen moeten samenwerken om deze gevolgen tegen te gaan. In deze blog neem ik jullie graag mee in het belang van subsidies voor duurzame ontwikkeling en deel ik wat succesvolle projecten met elkaar gemeen hebben.

Afbeelding met persoon, vrouw, veiligheidshelm, zonnepanelen, buiten.

De rol van innovatie

Technologische innovatie is een doorsnijdend thema binnen het Klimaatakkoord, aangezien er in alle sectoren nieuwe toepassingen nodig zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Thema's die hierbij aan bod komen zijn klimaat en energie, circulaire economie en slimme mobiliteit. Maar ook projecten die op een bredere manier bijdragen aan deze missies komen in aanmerking voor subsidies.

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven moeten samenwerken om deze doelen te bereiken en subsidies zijn een belangrijk instrument. Subsidies geven investeerders en ondernemers de kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te demonstreren. Veel duurzame innovaties vereisen grote investeringen en hebben een lange terugverdientijd. Subsidies kunnen obstakels wegnemen door de financiële last te verlichten en de risico’s weg te nemen.

Succesvolle projecten hebben het volgende gemeen:

  1. Ze hebben een concrete, meetbare impact op de klimaatdoelstellingen.

  2. Projecten onderscheiden zich van alternatieve producten op de (inter)nationale markt.

  3. Er heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden tussen het onderzoek en de markt.

Daarnaast staat het stimuleren van kennisuitwisseling door samenwerkingen tussen mkb, grootbedrijf en onderzoeksorganisaties centraal. Zo zullen duurzame en vermarktbare technische innovaties sneller op de markt komen en bijdragen aan de versnelling naar een koolstofarme economie.

Duurzame innovatiesubsidies in Nederland

In Nederland heb je verschillende subsidiemogelijkheden. Deze bieden financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling, implementatie en uitrol van duurzame technologieën. Ze richten zich op verschillende sectoren, waaronder energie, landbouw, vervoer en gebouwde omgeving. Hier licht ik er graag een aantal uit:

De Topsector Energie richt zich op het verminderen van CO2-uitstoot in de industrie. Wil je technische óf economische risico’s van een ambitieus verduurzamingsproject nog in kaart brengen? Dan kun je de haalbaarheid van je project onderzoeken met de TSE industrie studies. Met de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kun je vervolgens ondersteuning krijgen voor het demonstreren van een koolstofarm productieproces of voor experimentele ontwikkeling.

Het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)  is een fonds dat via de vier regio’s (Noord, Oost, Zuid en West) duurzame projecten ondersteunt. De twee prioriteiten in dit programma zijn een slimmer Europa en een groener Europa. Hier kun je denken aan innovatie op het gebied van (hernieuwbare) energie, energie-efficiëntie, landbouw & voeding en gezondheid, met als overkoepelende doelstelling digitalisering & veiligheid.

Er zijn veel projecten die gebruik hebben gemaakt van subsidies om duurzame innovaties te realiseren. Enkele voorbeelden zijn:

Project Doel
Warmteplan Utrecht Een stadsverwarmingsproject dat gebruik maakt van overblijvende warmte uit datacenters om huizen en gebouwen te verwarmen
Green Deal Greenport Venlo Verduurzaming van de tuinbouwsector
Zero-Emission Bus project Elektrische bussen op de weg zetten in verschillende Nederlandse steden
North Sea Wind Power Hub Een offshore windmolenpark in de Noordzee bouwen en daarmee de duurzame energiecapaciteit van het land verhogen
Bio-based Economy project Het ontwikkelen van biobased producten en technologieën
Het Circulaire Grondstoffenproject Bevordering van hergebruik en recycling van grondstoffen

Conclusie

Subsidies zijn een kritiek onderdeel bij het realiseren van duurzame innovaties. Ze verlagen financiële belemmeringen en verkleinen het risico voor bedrijven en investeerders, waardoor de ontwikkeling en implementatie van duurzame technologieën mogelijk wordt. Er zijn diverse subsidies beschikbaar, zowel op nationaal als Europees niveau, gericht op verschillende sectoren. Projecten die financiële steun krijgen hebben impact op de klimaatdoelstellingen, zijn onderscheidend en zijn door kennisuitwisseling tot stand gekomen. Voorbeelden van succesvolle projecten die gebruik hebben gemaakt van subsidies bewijzen dat deze een impactvolle rol kunnen spelen in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Heb je ambitieuze verduurzamingsplannen en wil je een keer samen de mogelijkheden verkennen? Neem vooral contact op om een keer van ideeën te wisselen!

Foto van Joost Jansma.

Dit is Joost, Consultant Duurzaamheid!

Ik ben gedreven om impact te maken en optimistisch in mijn zoektocht naar een rechtvaardigere en duurzamere maatschappij.

Stuur Joost een bericht