Cookies

Deze site gebruikt cookies waar we uw toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

AI en subsidies

Afbeelding van AI, decoratief.

Subsidies

De overheid is steeds actiever betrokken bij het bevorderen van AI-innovatie in ons land. AI is bestempeld tot sleuteltechnologie. Een sleuteltechnologie wordt gedefinieerd als “een technologie van de ‘toekomst’ die een enorme impact zal hebben op de manier waarop we leven, leren, werken en produceren”.

Omdat een sleuteltechnologie zoals AI zo belangrijk is, heeft de overheid er baat bij om AI-innovatie te stimuleren. Een van de belangrijkste manieren waarop dit gebeurt, is door het verstrekken van subsidies. Er bestaan specifieke subsidies waarmee bedrijven en organisaties hun AI-projecten kunnen financieren en versnellen.

Enerzijds is er de WBSO-subsidie waarmee de loonkosten van innovatie gedrukt kunnen worden. Dit geldt ook voor AI-projecten. Anderzijds zijn er subsidies voor de financiering van de ontwikkelingskosten, bijvoorbeeld de MIT-regeling. Deze subsidie ondersteunt mkb-bedrijven bij het uitvoeren van innovatieve projecten. De subsidie heeft een apart budget beschikbaar voor samenwerking op AI-projecten. Dit helpt kleine en middelgrote bedrijven om financiële barrières te overwinnen en AI-technologieën te ontwikkelen.

Behalve steun vanuit de Nederlandse overheid, stimuleert ook de Europese Unie de ontwikkeling van AI. Jaarlijks wil de EU 1 miljard in AI investeren via het Horizon Europe programma. Daarnaast zijn er vanuit de EFRO subsidiekansen voor AI. EFRO subsidies werken met specifieke oproepen, voor ontwikkelingen die maatschappelijke vraagstukken ten goede komen. Ook zijn er veel subsidies waar het niet zozeer gaat om AI, maar het toepassingsgebied waarin de AI wordt ingezet.

Subsidies zijn niet alleen gericht op bedrijven. De Nederlandse overheid erkent ook het belang van AI-ontwikkeling in de academische wereld en investeert vanuit de NWO in onderzoek en opleiding. Universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen subsidies aanvragen om AI-onderzoek uit te voeren en getalenteerde onderzoekers aan te trekken. Dit draagt bij aan het versterken van de kennisbasis op het gebied van AI en het opleiden van de volgende generatie AI-experts.

Ook is er het Nationaal Groeifonds, waarmee het kabinet investeert in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Er is €80 miljoen beschikbaar gesteld voor AI-innovatie in het basis- en voorgezet onderwijs. Sinds 2022 is het Nationaal Onderwijslab bezig AI-innovaties te ontwikkelen. Uitgangspunten zijn gepersonaliseerd onderwijs, verbeterde leesvaardigheid en meer digitale kennis bij scholieren.

Geen subsidies

Naast subsidies neemt de overheid ook andere initiatieven om de ontwikkeling van AI te bevorderen. Zo zijn er evenementen, conferenties en workshops die kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden stimuleren. Dit moedigt samenwerking aan tussen verschillende spelers in het AI-veld.

Ook is de overheid ethische richtlijnen en regelgeving met betrekking tot AI aan het opstellen. Dit is belangrijk voor een verantwoorde en ethische ontwikkeling en toepassing van AI. Een evenwicht tussen innovatie en ethiek is essentieel om de voordelen van AI te benutten en mogelijke risico's te beheersen.

Samenvatting

De Nederlandse overheid speelt een actieve rol bij het stimuleren van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De overheid verstrekt subsidies, ondersteunt onderzoek en opleiding en creëert een gunstig AI-ecosysteem. Dit moedigt bedrijven, academici en andere belanghebbenden aan om AI-innovatie te omarmen. Daarnaast is er ook financiële steun vanuit de Europese Unie. Dit is een goede stap voorwaarts, aangezien AI een enorme impact heeft op ons dagelijks leven en de toekomst van veel industrieën zal bepalen.